BESKRIVNING

Aquvis är avsett att skydda vårdande personal mot droppsmitta vid behandling av COVID-19 patienter.

Visirets utformning är gjort för att skydda väl både upp- samt framifrån såväl som från sidorna, det har även tillverkats i lätt material vilket gör att det blir bekvämt att bära även under ganska långa arbetspass.

Visiret är provat enligt MET5659 utgåva 1, optisk klass 1, användningsområde 3  (skydd mot vätska och stänk) och är avsedd för engångsbruk, dock kan man efter sprittvättning återanvända visiret. Läs mer på Arbetsmiljöverket HÄR.

Visiret har tvättats med isopropylalkohol 20 ggr utan nämnvärd förändring i vare sig de optiska eller mekaniska egenskaperna.

Då produkten är avsedd för engångsanvändning sörjer användaren för eventuellt transportemballage om man vill använda produkten igen.

BESTÄLLNING

NERLADDNINGAR MM

Produkten kan lagras i upp till två år. Bör ej lagras i direkt solljus.
Produkten uppfyller PPER (EU) 2016/425

Arbetsmiljöverket lista över tillfällig tillstånd.

EU-typkontrollen är genomförd av:
RISE Research Institutes of Sweden AB
Box 857, SE-50115 BORÅS

Anmält organ nr 0402