BESKRIVNING

Aquvis har utvecklats för att fungera som ett återanvändbart personligt skydd mot stänksmitta inom t.ex. vård och omsorg samt annan verksamhet som kräver personnära kontakter. Skyddet består av en transparent visirdel med inbyggt distans (fungerar därmed även tillsammans med glasögon/skyddsglasögon och andningsskydd) och ställbart huvudband.

Skyddet har utvecklats för att möta kraven EN 166:2001 – Personal eye-protection samt §7.2.4 – Protection against droplets and splashes of liquids.

Skyddet har typprovats enligt EN 166:2001 av:

RISE Research Institutes of Sweden AB / 0402
Box 857
SE-501 15 Borås, Sweden

och dokumenterats i rapport ”2P06300-01 Atlas AB Face shield AQUVIS acc. to EN166.pdf”.

BESTÄLLNING

DOKUMENT